liquid в Турецкий

произношение
i. sıvı, likit madde
s. likit, sıvı, akıcı, berrak, saydam, ıslak

Пример Предложения

A bottle is usually made of glass and holds a liquid.
Şişeler genellikle camdan yapılır ve içinde sıvılar saklanır.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
When we drink we swallow a liquid.
İçmek, sıvıları yutmak demektir.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
You should drink a lot of liquid.
Çok sıvı içmelisin.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
When ice melts it becomes liquid.
Buz erirse sıvı olur.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
After he confirms the liquid is authentic you'll switch the vial with another one containing water and a radioactive isotope so that we can track via satellite.
O, sıvının otantik olduğunu onayladıktan sonra, küçük şişeyi içi su ve radyoaktif izotop bulunan başka bir şişeyle değiştireceksin, böylece uyduyu takip edebileceğiz.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
You have to learn not to use bleaching liquid for my colourful clothes.
Benim renkli kıyafetlerimde beyazlatıcı sıvı kullanmamayı öğrenmelisin.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
A sponge absorbs liquids.
Sünger sıvıları emer.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Instead of ink, there was some unidentified liquid in the bottle.
Şişede mürekkep yerine, ne olduğu belirsiz bir sıvı vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
That liquid is harmful.
O sıvı zararlıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Water and oil are both liquids.
Su ve yağ her ikisi sıvıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!

Синонимы

1. fluid: elixir, solution, liquor
2. mellifluous: soft, mellow, honeyeddictionary extension
© dictionarist.com