animate в Турецкий

произношение
f. canlandırmak, hareketlendirmek, anime etmek, neşelendirmek, diriltmek
s. canlı, yaşayan; hareketli, neşeli, hayat dolu

Пример Предложения

What's your favorite animated movie?
En sevdiğiniz çizgi film nedir?
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
There's a good program on PBS at a quarter after nine - Best Animated Movies of the Year.
Dokuz çeyrekte PBS'te güzel bir program var - Yılın En İyi Animasyon Filmleri.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Peru is an economically underdeveloped country and just waiting to be animated by our highly civilized culture.
Peru az gelişmiş bir ülkedir ve henüz oldukça uygar kültürümüz tarafından canlandırılmayı beklemektedir.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
The soldiers were animated by the song.
Askerler şarkıyla canlandırıldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Tom became animated.
Tom hareketli oldu.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
dictionary extension
© dictionarist.com