traffic в Румынский

произношение
n. circulaţie, comerţ, negoţ, trafic
v. face comerţ cu, trafica
a. circulator

Пример Предложения

A number of traffic accidents have happened recently.
O serie de accidente rutiere au avut loc recent.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
The trafficking of human beings continues.
Traficul de fiinţe umane continuă.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
It is time for Europe to realise the gravity of the situation in the Mediterranean: trafficking is taking place in illegal immigrants and drugs from Africa and Asia.
A venit timpul ca Europa să îşi dea seama de gravitatea situaţii din ţările mediteraneene: se face trafic ilegal de imigranţi şi droguri din Africa şi Asia.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
We are becoming the centre for combating drug trafficking in the Mediterranean - a disgrace that we must root out.
Devenim centrul de combatere a traficului de droguri în ţările mediteraneene - o ruşine care trebuie eliminată.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
I agree with the proposal to use passports for children too, in order to combat child abduction and trafficking.
Sunt de acord cu propunerea de a folosi paşapoarte şi pentru copii, pentru a putea combate fenomenul de răpire a copiilor şi traficul cu copii.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
The question of smuggling people, drugs and children, child trafficking and the like.
Problema contrabandei, a drogurilor şi a copiilor, a traficului de copiii şi altele asemănătoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Urban traffic plays a key role in the context of climate change.
Traficul urban joacă un rol esenţial în contextul schimbărilor climatice.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
The costs resulting from urban traffic congestion are rising to approximately 1% of European GDP.
Costurile congestiei în traficul urban se ridică la aproximativ 1% din produsul intern brut european.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
In order to reduce the pollution level in urban environments and traffic congestion, we need to invest in public transport and in intelligent transport systems.
Pentru a reduce poluarea în mediul urban şi pentru a reduce congestia în trafic, trebuie să investim în transportul public şi în sistemele inteligente de transport.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Setting an age limit reduces the risk of an error being made when identifying people by taking their fingerprints. It also makes the opportunity for child trafficking more difficult.
Prin fixarea unei vârste limită, riscul apariţiei unei erori de identificare a persoanei prin prelevarea amprentelor este mai scăzut, iar posibilitatea traficului de copii este îngreunată.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!

Синонимы

1. transit: transportation, travel, movement, influx, passage
2. trade: commerce, business, transactions, exchangedictionary extension
© dictionarist.com