batter в Румынский

произношение
n. aluat, taluz, înclinare, pastă
v. bate frişca, bate tare şi repetat, dărâma, bătători, sfărâma, lamina, lovi, ponosi, sparge, strica, uza

Пример Предложения

Right now, meat can be transported from outside the EU into the EU, substantially transformed - and by that I mean encased in breadcrumbs or batter - and then labelled and sold as EU produce.
În prezent, carnea poate fi transportată din afara UE în UE, procesată substanţial - şi prin aceasta mă refer la produse pane sau în amestec - şi apoi etichetată şi vândută ca produs UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
This report once again echoes every complaint, every gross generalisation about poor, battered and raped women ...
Acest raport reflectă încă o dată fiecare plângere, fiecare generalizare globală cu privire la femeile sărace, bătute sau violate...
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
On 27 and 28 February, the violent storm Xynthia battered several French regions.
În 27 şi 28 februarie violenta furtună Xynthia s-a abătut asupra câtorva regiuni din Franţa.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Should the European strategy be used as a battering ram against the social responsibility of the state?
Ar trebui utilizată strategia europeană ca un berbec împotriva responsabilităţii sociale a statului?
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
As I have said, using a battering ram against the social security system would definitely be the worst thing that the European Union could do at this point.
După cum am afirmat, utilizarea unui berbec împotriva sistemului de securitate socială ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face Uniunea Europeană în acest moment.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
It is difficult for battered women to file a complaint; free legal assistance would encourage the victims and help reduce the number of incidents that have gone unpunished.
Este dificil pentru femeile maltratate să depună plângere; asistența juridică gratuită ar încuraja victimele și ar putea contribui la reducerea numărului incidentelor rămase nepedepsite.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
However, in the UK at least, and we will hear this later, the European Arrest Warrant has become a favourite stick with which the Eurosceptics batter the reputation of the EU.
Totuşi, cel puţin în Regatul Unit, şi vom auzi acest lucru mai târziu, mandatul european de arestare a devenit un băţ favorit cu care euroscepticii lovesc reputaţia Uniunii Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!

Синонимы

1. pound: beat, buffet, smash, shatter, break, mangle, smack
2. dough: mix, paste, preparation
3. abuse: mistreat, beat up, bruise, mishandle, smack, pummel, lashdictionary extension
© dictionarist.com