slap в Польский

произношение
n. klaps, mlask, plask, plaśnięcie, klask, trzepnięcie
v. uderzać się, klapać, poklepać, trzepać, plasnąć, policzkować, pacnąć, spoliczkować, klapnąć, plaskać

Пример Предложения

She slapped him in the face.
Spoliczkowała go.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
She slapped his face.
Uderzyła go w twarz.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
I slapped his face.
Uderzyłam go w twarz.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Instead of slapping him in the face, she spit in it, and walked contemptuously away.
Zamiast go spoliczkować, napluła mu w twarz i odeszła z pogardą.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
She gave him a slap in the face.
Wymierzyła mu policzek.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
In the heat of the moment, Tom slapped Mary.
W porywie chwili Tom spoliczkował Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Tom kissed Mary and she slapped him.
Tom pocałował Mary, a ona go uderzyła.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
I felt like slapping her in the face.
Miałem ochotę uderzyć ją w twarz.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
(HU) After the January gas crisis, the common European energy policy has in recent days once again received a slap in the face.
(HU) Po styczniowym kryzysie gazowym, wspólnej europejskiej polityce energetycznej wymierzono ostatnio jeszcze jeden policzek.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
If Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Jeśli Europa spróbuje zakazać lub ograniczyć tradycje innych demokratycznych krajów, dobra wola może wkrótce odbić się rykoszetem.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!

Синонимы

blow: hit, smack, spank, patdictionary extension
© dictionarist.com