offered в Польский

произношение
a. oferowany

Пример Предложения

While I see what you say, I can't accept your offer.
Choć rozumiem co masz na myśli, nie mogę zgodzić się na twoją propozycję.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
He responded to her offer with a laugh.
Odpowiedział ze śmiechem na jej propozycję.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
She turned down my offer.
Odrzuciła moją propozycję.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
I offered to help her with her homework.
Zaproponowałem jej pomoc przy pracy domowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Can I offer you another piece of cake?
Czy mogę ci zaproponować następny kawałek ciasta?
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
I would offer you a coffee if you had the time.
Zaproponowałbym ci kawę, gdybyś miał czas.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
I just want to make sure that his offer has no strings attached.
Po prostu chcę się upewnić, że jego oferta nie ma żadnych haczyków.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
They gave me an offer that I couldn't refuse.
Dali mi propozycję, której nie mogłem odmówić.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Tom made me an offer I couldn't refuse.
Tom złożył mi ofertę, której nie mogłem odrzucić.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
She tried to persuade him not to decline the offer.
Próbowała go przekonać, żeby nie odrzucał propozycji.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!


dictionary extension
© dictionarist.com