approved в Польский

произношение
a. zatwierdzony, uznany

Пример Предложения

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!

Синонимы

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com