fraud в Голландский

произношение
zn. bedrog, fraude, bedriegerij

Пример Предложения

We need to be able to prosecute people who commit fraud against the European Union.
Mensen die fraude plegen ten nadele van de Europese Unie moeten we kunnen vervolgen.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
People need to understand that if they commit fraud they will be prosecuted, and that is not the case at the moment.
Mensen moeten beseffen dat ze worden vervolgd als ze fraude plegen, en dat is op dit moment niet het geval.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
I think what we need is, at European level, to come up with exact definitions of fraud and irregularity as quickly as possible.
Wat wij, denk ik, moeten hebben is dat er op Europees niveau zo snel mogelijk een definitie komt van wat nu precies fraude en wat een onregelmatigheid is.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
The fraud and corruption scandals of the past have had a profoundly damaging effect on the confidence of Europe' s citizens.
De schandalen van fraude en corruptie uit het verleden hebben het vertrouwen van de burger in Europa voor lange tijd aangetast.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Mr President, will a European Public Prosecutor be able to abolish football fraud involving EU funds?
Mijnheer de Voorzitter, zal een Europees openbaar ministerie de fraude met EU-middelen kunnen verhinderen?
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Mr President, we all want to do something about combating European fraud.
Mijnheer de Voorzitter, wij willen allemaal graag iets doen aan Europese fraudebestrijding.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Firstly, the same penalty clauses regarding European fraud must apply in all Member States of the European Union.
Ten eerste, in alle lidstaten van de Europese Unie moeten dezelfde strafbepalingen inzake Europese fraude gelden.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Indeed when the plan was initially drawn up they said it would be restricted to cases of fraud against the EU budget.
In zijn oorspronkelijke vorm was het plan beperkt tot gevallen van fraude met de begroting van de Europese Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Article 280 of the Treaty allows the Council to pinpoint the appropriate instruments to curb fraud.
Krachtens artikel 280 van het Verdrag heeft de Raad de taak om adequate methodes voor de bestrijding van fraude te ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Fraud, mismanagement and nepotism do not come from nowhere.
Fraude, wanbeheer en vriendjespolitiek ontstaan niet toevallig.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!

Синонимы

1. impostor: pretender, fake, charlatan, quack
2. deceit: swindle, artifice, racket, sham, misrepresentation, deception, duplicitydictionary extension
© dictionarist.com